“Tổng Bí thư Tập Cận Bình với văn hóa” Tập 2: Tổng Bí thư Tập Cận Bình: Tôi rất ngưỡng mộ Đôn Hoàng

2023-02-17 10:33:06(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Nền văn minh Trung Hoa từ xưa đã nổi tiếng bởi tính cởi mở và bao trùm, không ngừng toát lên sức sống mới qua giao lưu với các nền văn minh khác. Văn hóa Đôn Hoàng là đại diện tiêu biểu trong nền văn minh Trung Hoa, thể hiện niềm tự tin văn hóa của dân tộc Trung Hoa. Hiện nay, Trung Quốc đã cởi mở chia sẻ với thế giới hơn 6500 hồ sơ tài nguyên số với độ phân giải cao về các hang động và văn hiến được cất giữ trong động Tàng Kinh ở Đôn Hoàng. Đôn Hoàng là điểm giao thoa giữa 4 nền văn minh. Đôn Hoàng không chỉ thuộc về Trung Quốc, mà còn thuộc về thế giới. Đến Đôn Hoàng, bạn sẽ có cảm nhận trực tiếp hơn về quan điểm “Các nền văn minh giao lưu và tham khảo lẫn nhau” do Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề xuất.

Biên tập viên:Duy Hoa