Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc ra tuyên bố về việc Hạ viện Mỹ thông qua “Nghị quyết về Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu tầm cao trên lãnh thổ Mỹ”

2023-02-16 11:47:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/2, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc ra tuyên bố về việc Hạ viện Mỹ thông qua “Nghị quyết về T rung Quốc sử dụng khinh khí cầu tầm cao trên lãnh thổ Mỹ”.

Tuyên bố cho biết, Trung Quốc là một quốc gia có tinh thần trách nhiệm, từ trước đến nay luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không có ý định xâm phạm lãnh thổ và không phận của các nước có chủ quyền. Khinh khí cầu dân sự không người lái của Trung Quốc vô tình đi vào không phận Mỹ hoàn toàn là sự kiện bất khả kháng, ngoài ý muốn và ngẫu nhiên, không gây bất cứ mối đe dọa nào đối với người dân và an ninh của Mỹ. Trung Quốc giữ thái độ có tinh thần trách nhiệm, khi xảy ra sự việc đã ngay lập tức giới thiệu tình hình với Mỹ và cộng đồng quốc tế, yêu cầu Mỹ xử lý thỏa đáng bằng phương thức bình tĩnh, chuyên nghiệp và kiềm chế. Nhưng, Mỹ cố tình sử dụng vũ lực, thổi phồng có chủ đích, vi phạm nghiêm trọng tinh thần luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế.

Tuyên bố cho biết, Trung Quốc hối thúc mạnh mẽ Quốc hội Mỹ tôn trọng sự thật, tôn trọng tinh thần luật pháp quốc tế và chuẩn tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, lập tức chấm dứt cách làm sai lầm bôi nhọ Trung Quốc, không nên áp dụng hành động dẫn đến tình hình leo thang.

Biên tập viên:Duy Hoa