"Tổng Bí thư Tập Cận Bình với văn hóa" Tập 1: Trung Quốc có nguồn gốc từ đâu?

2023-02-16 17:07:54(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Trung Quốc có lịch sử 5000 năm, tên gọi “Trung Quốc” có nguồn gốc từ đâu? Liệu có thể tìm thấy xuất xứ của hai chữ “Trung Quốc” trong một lượng lớn điển tích, cổ vật hay không? Sau khi bế mạc Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đi thăm Di tích Ân Khư ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, nhấn mạnh phải tiếp tục coi trọng và tăng cường công tác khảo cổ, tiếp tục đi sâu triển khai chương trình khám phá nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa. Công tác khảo cổ không những trả lời vấn đề “Đến từ đâu, đi về đâu”, mà còn đưa ra đáp án thời đại “Trung Quốc có nguồn gốc từ đâu”.

Biên tập viên:Duy Hoa