Liên đoàn Bóng bàn quốc tế thay đổi quy định xếp hạng

2023-02-15 14:43:46(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Theo tin Đài chúng tôi: Liên đoàn Bóng bàn quốc tế thông tin cho biết, Ủy ban Điều hành Liên đoàn Bóng bàn quốc tế cùng ngày đã phê chuẩn thay đổi quy định xếp hạng thế giới, nhằm cung cấp hệ thống xếp hạng công bằng hơn cho tất cả vận động viên tham gia thi đấu, và đảm bảo việc xếp hạng có thể phản ánh chính xác trình độ của các vận động viên.Sau khi thay đổi quy định, Bảng xếp hạng thế giới lần thứ 7 trong năm 2023 của Liên đoàn Bóng bàn thế giới đã được công bố, bóng bàn Trung Quốc vẫn đứng đầu trên bốn nội dung xếp hạng.

Biên tập viên:Vũ Minh