Trung Quốc công bố văn kiện Trung ương số 1 năm 2023, đề xuất làm tốt các công tác trọng điểm thúc đẩy toàn diện chấn hưng nông thôn

2023-02-14 12:13:12(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/2, Tân Hoa xã được ủy quyền công bố văn kiện Trung ương số 1 năm 2023. Đây là văn kiện Trung ương số 1 thứ 20 chỉ đạo công tác “Tam Nông” (Nông nghiệp, nông thôn, nông dân) kể từ khi bước vào thế kỷ 21.

Văn kiện chỉ rõ, xây dựng toàn diện quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, nhiệm vụ gian nan và nặng nề nhất vẫn là ở nông thôn.

Văn kiện đề xuất kiên quyết giữ vững các lằn ranh đỏ như đảm bảo an ninh lương thực, ngăn ngừa xuất hiện tình trạng tái nghèo trên diện rộng, thiết thực thúc đẩy các công tác trọng điểm như phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn, quản lý nông thôn, đẩy nhanh xây dựng cường quốc nông nghiệp, xây dựng nông thôn thành miền quê tươi đẹp, hài hòa, đáng sống, có cơ hội việc làm tốt.

Người phụ trách liên quan của Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo công tác nông thôn Trung ương Trung Quốc cho biết, cần thực hiện toàn diện chế độ trách nhiệm chấn hưng nông thôn, thiết thực làm tốt các công tác trọng điểm năm 2023, hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, thúc đẩy toàn diện công cuộc chấn hưng nông thôn không ngừng thu được tiến triển mới để việc xây dựng cường quốc nông nghiệp có sự mở đầu tốt.

Biên tập viên:Duy Hoa