Những người bảo tồn Đôn Hoàng

2023-02-13 11:58:15(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Kể từ thế kỷ 4, các thế hệ nghệ sĩ chạm khắc tượng Phật, vẽ bích họa tại hang Mạc Cao ở Đôn Hoàng, miền tây bắc Trung Quốc trong hơn 1000 năm, cuối cùng đã khiến hang Mạc Cao trở thành kho tàng nghệ thuật Phật giáo.

Để bảo tồn di sản văn hóa quý báu này, nhiều người đến làm việc ở hang Mạc Cao. Ông Hàn Vệ Minh làm ở Phòng Mỹ thuật Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng sau khi tốt nghiệp đại học, đến nay gần tròn 20 năm. Kể từ năm 2017, ông Hàn Vệ Minh cùng ê-kíp bận rộn vào việc phục chế, vẽ mô phỏng, nghiên cứu hang động số 172. Hang động số 172 có lịch sử khoảng 1200 năm, là hang động tiêu biểu thời kỳ hưng thịnh của Đường. Ông Hàn Vệ Minh cùng ê-kíp mong mọi người sẽ được chứng kiến hình ảnh nguyên vẹn của hang động số 172 trong tương lai không xa.

Biên tập viên:Duy Hoa