CMG Phỏng vấn độc quyền Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen -- I

2023-02-11 15:51:44(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: 3 năm trước, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen đã đến thăm Trung Quốc. Ông là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau khi bùng phát dịch Covid-19. Thời điểm đó ông cho biết, sang thăm Trung Quốc nhằm thể hiện Cam-pu-chia bên cạnh nhân dân Trung Quốc. Ba năm sau, Thủ tướng Hun Sen một lần nữa thăm Trung Quốc. Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Hun Sen, chúng tôi đến Cam-pu-chia để phỏng vấn Thủ tướng Hun Sen.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, Bắc Kinh năm 2023 hoàn toàn khác với hồi tháng 2 năm 2020. Vì thành công trong phòng chống dịch, Trung Quốc mở cửa trở lại, các hoạt động giao thông, qua lại đã phục hồi. Mục đích chuyến thăm Trung Quốc lần này là mong làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó có hợp tác chính trị. Kinh tế, thương mại, đầu tư là những lĩnh vực ưu tiên.

Biên tập viên:Duy Hoa