Trung Quốc kêu gọi đặt phát triển lên vị trí nổi bật trong Khuôn khổ chính sách vĩ mô toàn cầu

2023-02-09 15:25:19(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh

Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/2, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh cho biết, cộng đồng quốc tế cần phải kiên trì chủ nghĩa đa phương thực sự, coi trọng cao vai trò của mặt bằng Liên Hợp Quốc, đặt phát triển lên vị trí nổi bật trong Khuôn khổ chính sách vĩ mô toàn cầu, tăng thêm sự quan tâm và đầu tư vào chương trình nghị sự phát triển.

Tại Hội nghị đặc biệt giữa Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc diễn ra cùng ngày, Phó Đại sứ Đới Binh cho biết, cần phải thiết thực bảo đảm quyền phát triển của các nước đang phát triển, lấy nhu cầu và công việc ưu tiên của các nước đang phát triển làm định hướng dẫn dắt phát triển, thiết thực đáp lại sự quan tâm của các nước đang phát triển trên các phương diện giảm nghèo, an ninh lương thực, phòng chống dịch bệnh và vắc-xin, phát triển xanh các-bon thấp, chuyển đổi kết cấu kinh tế, v.v..

Biên tập viên:Thanh Đóa