Tổng thống I-ran ký sắc lệnh thực thi luật pháp về I-ran gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

2023-02-08 10:52:31(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/2, Tổng thống I-ran Rai-xi (Raisi) ký sắc lệnh, yêu cầu thực thi luật pháp về I-ran gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Theo tuyên bố đăng trên Cổng thông tin của Tổng thống I-ran, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tích cực triển khai hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế, I-ran có thể bảo vệ hiệu quả hơn lợi ích của mình trên lĩnh vực liên quan sau khi chính thức gia nhập tổ chức này. Ngoài ra, một trong những tầm quan trọng để I-ran trở thành nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải là thúc đẩy nước này tham gia sáng kiến "Một vành đai, một con đường".

Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thương Hải lần thứ 22 diễn ra tại U-dơ-bê-ki-xtan tháng 9/2022 đã ký bản ghi nhớ về nghĩa vụ của I-ran khi gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Biên tập viên:Kiều Quân