Sức hấp dẫn Trung Quốc trong nghệ thuật cắt giấy

2023-02-08 14:45:04(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tháng 9/2009, nghệ thuật cắt giấy Trung Quốc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mời các bạn cùng thưởng thức nghệ thuật cắt giấy tỉnh Sơn Tây triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật thủ công Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân