Gala đón Tết Nguyên tiêu của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc CMG: Ca khúc “Trăng tròn hoa thắm mới”

2023-02-06 09:28:09(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Gala đón Tết Nguyên tiêu của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc CMG: Ca khúc “Trăng tròn hoa thắm mới”

Biên tập viên:Mẫn Linh