Khai mạc Triển lãm chủ đề “Ô-lim-pích mùa đông huy hoàng” và Ngày hội thể thao băng tuyết quần chúng

2023-02-06 13:55:02(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Là một phần quan trọng của loạt hoạt động kỷ niệm 1 năm tổ chức thành công Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh, Triển lãm chủ đề “Ô-lim-pích mùa đông huy hoàng” và Ngày hội thể thao băng tuyết quần chúng do Hội Xúc tiến phát triển thành phố Ô-lim-pích Bắc Kinh tổ chức đã khai mạc tại Nhà thể thao trượt băng tốc độ Quốc gia Trung Quốc vào ngày 5/2.

Triển lãm lần này sẽ diễn ra đến trung tuần tháng 3. Triển lãm lấy việc xin đăng cai Thế vận hộ Ô-lim-pích mùa Đông và Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh, chuẩn bị tổ chức và tổ chức, tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh và kế thừa Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh, v,v, làm nội dung chính, chia thành bốn phần là Thế vận hội mùa Đông tuyệt vời, quá trình huy hoàng, tinh thần Ô-lim-pích mùa Đông và kế thừa di sản.

Ngoài triển lãm tại khu triển lãm chính là Nhà thể thao trượt băng tốc độ quốc gia Trung Quốc ra, còn cùng lúc diễn ra tại sân trượt tuyết nhảy xa Thủ Cương, Nhà thể thao Hốc-cây Thủ Cương và Làng Ô-lim-pích mùa Đông quận Diên Khánh, thành phố Bắc Kinh.

Biên tập viên:Kiều Quân