Gala đón Tết Nguyên tiêu của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc CMG: Tiết mục thể dục nhịp điệu “Nghê thường oai phong”

2023-02-06 09:28:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Gala đón Tết Nguyên tiêu của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc CMG: Tiết mục thể dục nhịp điệu “Nghê thường oai phong”

Biên tập viên:Mẫn Linh