Trung Quốc đại lục khôi phục toàn diện đi lại với Hồng Công, Ma Cao kể từ ngày hôm nay

2023-02-06 11:59:07(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Cơ chế phối hợp phòng chống dịch Covid-19 Quốc vụ viện Trung Quốc công bố “Thông báo về việc khôi phục toàn diện đi lại giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Công, Ma Cao” cho biết, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Công, Ma Cao, kể từ 0 giờ ngày 6/2, khôi phục toàn diện đi lại giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Công, Ma Cao, hủy bỏ thủ tục đăng ký trước nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ Quảng Đông - Hồng Công, không hạn chế số người nhập cảnh, khôi phục các hoạt động kinh doanh và du lịch theo đoàn giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Công, Ma Cao.

Phóng viên tại cửa khẩu quan sát thấy, đợt du khách đầu tiên đang nhập cảnh Trung Quốc đại lục từ Hồng Công, tình hình nhìn chung an toàn, có trật tự và suôn sẻ.

Biên tập viên:Thanh Đóa