Gala đón Tết Nguyên tiêu của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc CMG: Tiết mục xiếc “Đánh cờ”

2023-02-06 09:30:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Gala đón Tết Nguyên tiêu của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc CMG: Tiết mục xiếc “Đánh cờ”

Biên tập viên:Mẫn Linh