Gala đón Tết Nguyên tiêu của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc CMG: Tiết mục trình diễn nhạc “Bách điểu triều Dương“

2023-02-06 09:31:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Gala đón Tết Nguyên tiêu của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc CMG: Tiết mục trình diễn nhạc “Bách điểu triều Dương“ (Trăm chim hướng về Mặt trời”)

Biên tập viên:Mẫn Linh