Bộ Thương mại và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ra thông tư: Áp dụng nhiều biện pháp mở rộng việc sử dụng đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới

2023-02-04 15:13:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Bộ Thương mại và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ra thông tư, cho biết tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp ngoại thương mở rộng việc sử dụng đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới, thúc đẩy tiện lợi hóa thương mại và đầu tư.

Thông tư yêu cầu tạo thuận tiện cho sử dụng đồng Nhân dân tệ để tính giá và thanh toán trong các vụ thương mại và đầu tư xuyên biên giới, thúc đẩy các ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán thuận tiện và hiệu quả cao hơn; khuyến khích các ngân hàng cấp vốn vay bằng đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài; ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài đến Trung Quốc đầu tư bằng đồng Nhân dân tệ. Tập trung tăng cường ủng hộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, tạo thuận tiện cho các doanh nghiệp này thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trong các vụ thương mại và đầu tư xuyên biên giới, né tránh rủi ro tỷ giá hối đoái và giảm giá thành chuyển tiền.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, những năm qua, doanh nghiệp Trung Quốc hội nhập sâu hơn và chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, mong muốn và nhu cầu sử dụng đồng Nhân dân tệ tại nước ngoài không ngừng gia tăng. Cơ quan chủ quản thương mại ở các nơi và các chi nhánh ngân hàng nhân dân cần tạo môi trường chính sách tốt đẹp cho sử dụng đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới.

Biên tập viên:Kiều Quân