Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Nghị tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 Kô-rô-si

2023-02-03 11:03:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/2, tại Bắc Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 Kô-rô-si.

Ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng với các nước, kiên định ủng hộ hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc làm hạt nhân, kiên định bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên định ủng hộ Liên Hợp Quốc, sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác với Liên Hợp Quốc, thực hiện Sáng kiến Phát triển toàn cầu và Sáng kiến An ninh toàn cầu, thúc đẩy Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững.

Ông Kô-rô-si cảm ơn Chính phủ Trung Quốc đã ủng hộ Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương, chúc mừng Trung Quốc đã mở ra hành trình mới trong sự phát triển đất nước. Ông cho biết Liên Hợp Quốc mong tăng cường hợp tác với Trung Quốc, chung tay chiến thắng dịch Covid-19, cùng ứng phó với thách thức toàn cầu như phát triển tài chính, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, v.v. thúc đẩy thực hiện chương trình nghị sự về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Biên tập viên:Dung Dung