Ghi chép Trưởng sông đi tuần tra

2023-02-03 15:18:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Thẩm Đạt Minh là một Trưởng sông cấp thôn - cấp cơ sở nhất Trung Quốc, phụ trách đoạn sông thôn Nam Dương của sông Song Dương Khê – một con sông ở phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, là nguồn nước quan trọng của người dân địa phương khu vực này.

15 giờ chiều hàng ngày, Thẩm Đạt Minh đều sẽ tiến hành tuần tra trên sông, dọn rác, ngăn chặn mọi người xả nước thải ra sông, đánh cá trên sông, v.v..

Chế độ Trưởng sông là một chế độ người phụ trách do Chính phủ Trung Quốc thiết lập ra chuyên để quản lý và bảo vệ tài nguyên nước quốc gia. Năm 2018, tất cả các tỉnh ở Trung Quốc đại lục đều thiết lập chế độ Trưởng sông.

Sự thay đổi của chất lượng nước khiến ngành chè ở thôn Nam Dương phát triển nhanh chóng, diện tích trồng chè vốn từ chưa đến 250 ha đã phát triển đến 700 ha, giá trị sản xuất hàng năm đạt gần 113 triệu Nhân dân tệ.

Biên tập viên:Hạ Vi