Doanh thu phòng vé điện ảnh Trung Quốc năm 2023 đột phá 10 tỷ Nhân dân tệ

2023-02-01 15:28:36(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu thống kê của Cục Điện ảnh Nhà nước Trung Quốc cho thấy, tính đến 18 giờ ngày 31/1/2023, tổng doanh thu phòng vé trong tháng 1/2023 đã vượt 10 tỷ Nhân dân tệ, lập kỷ lục từ trước đến nay về doanh thu phòng vé trong tháng 1.

Biên tập viên:Hạ Vi