Sắc xuân đến sớm trên những cánh đồng

2023-01-30 16:18:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Người lao động chăm chỉ, sắc xuân đến sớm – bận rộn trên những cánh đồng. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người nông dân sẽ tiếp tục tích cực lao động sản xuất nông nghiệp, cày cấy trồng trọt chuẩn bị cho sản xuất vụ Xuân, trên những cánh đồng đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh bận rộn của người lao động.

Biên tập viên:Hạ Vi