Báo cáo Liên Hợp Quốc dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 sẽ chậm lại

2023-01-26 15:03:37(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 25/1, Liên Hợp Quốc ra báo cáo “Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2023”, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 sẽ từ khoảng 3% của năm 2022 giảm xuống còn 1,9%.

Báo cáo cho biết, tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại vừa ảnh hưởng đến các nước phát triển, cũng ảnh hương đến các nước đang phát triển.

Báo cáo dự báo năm 2023 tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ cải thiện. Cùng với việc Chính phủ Trung Quốc tối ưu hóa chính sách phòng chống dịch, áp dụng biện pháp có lợi cho kinh tế, tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc năm nay sẽ tăng tốc, dự kiến đạt 4,8%.

Biên tập viên:Vũ Minh