Ngày thứ 18 trong đợt Xuân Vận: Hệ thống đường sắt Trung Quốc dự kiến vận chuyển 6,7 triệu lượt hành khách

2023-01-25 12:58:43(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/1 là ngày thứ 18 trong đợt Xuân Vận năm nay, cũng là Mồng 3 Tết, lượng hành khách đi tàu hỏa gia tăng rõ rệt ở Trung Quốc.

Ngày 24/1, Hệ thống đường sắt Trung Quốc dự kiến vận chuyển 6,7 triệu lượt hành khách, chạy 8.013 chuyến tàu khách. Tập đoàn Cục Quảng Châu đường sắt Trung Quốc cho chạy 1.111 cặp tàu, chạy thêm 34 cặp tàu khách tạm thời từ Trạm Giang, Hồ Nam, Triệu Sán đến Quảng Đông, Thâm Quyến. Tập đoàn Cục Thành Đô Đường sắt Trung Quốc dự kiến vận chuyển hành khách tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà ga Đông Tương Dương tận dụng lợi thế của các tuyến đường sắt lần đầu tiên tham gia Xuân Vận như tuyến đường sắt cao tốc Trịnh Châu – Trùng Khánh, v.v., cùng ngày tổng cộng chạy 120 chuyến tàu cao tốc. Tại thành phố Quế Lâm—thành phố du lịch hot, hệ thống đường sắt cho chạy thêm các chuyến tàu cao tốc tạm thời đến Thành Đô, Phật Sơn, Nam Ninh, v.v.; nối lại các toa tàu và cho chạy các chuyến tàu cao tốc đến Quảng Châu, Thượng Hải, v.v. Các nhà ga tăng thêm làn soát vé, tạo thuận lợi cho hành khách đi tàu hỏa.

Biên tập viên:Vũ Minh