Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê lần thứ 7

2023-01-25 12:12:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/1, Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê lần thứ 7 diễn ra tại Thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rết, Ác-hen-ti-na. Nhận lời mời Tổng thống An-béc-tô Phéc-nan-đét của Ác-hen-ti-na, nước Chủ tịch luân phiên Cộng đồng các quốc gia Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc luôn ủng hộ tiến trình nhất thể hóa khu vực Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê, coi trọng cao độ phát triển quan hệ với Cộng đồng các quốc gia Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê, coi Cộng đồng các quốc gia Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê là đối tác quan trọng để củng cố phát triển khối đoàn kết giữa các nước đang phát triển, thúc đẩy hợp tác Nam – Nam. Trung Quốc cùng Cộng đồng các quốc gia Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê không ngừng tăng cường xây dựng Diễn đàn Trung Quốc – Cộng đồng các quốc gia Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê, thúc đẩy quan hệ hai bên bước sang thời đại mới bình đẳng, cùng có lợi, đổi mới sáng tạo, cởi mở, mang lại phúc lợi cho người dân.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc nguyện cùng các quốc gia Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau, tay trong tay cùng tiến lên, tôn vinh các giá trị chung của toàn nhân loại: hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ, tự do, thúc đẩy tạo dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, cùng mở ra tương lai tốt đẹp hơn.

Biên tập viên:Duy Hoa