Chương trình Gió Xuân năm 2023 sẽ tạo 30 trệu việc làm

2023-01-23 13:40:37(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Phóng viên Tân Hoa xã từ Bộ Nguồn nhân lực và an sinh xã hội Trung Quốc được biết, Trung Quốc sẽ triển khai hoạt động phục vụ riêng "Chương trình Gió Xuân năm 2023 và Tháng hỗ trợ việc làm" trong phạm vi cả nước từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023, dự kiến sẽ tạo 30 triệu việc làm cho người lao động.

Hoạt động này do 10 bộ ngành trong đó có Bộ Nguồn nhân lực và an sinh xã hội, Bộ Công nghiệp và thông tin, Bộ Dân chính Trung Quốc phối hợp tổ chức, tập trung hỗ trợ việc làm cho những người lao động nông thôn có nguyện vọng tìm việc và khởi nghiệp, những người gặp khó khăn trong tìm việc làm phù hợp điều kiện nhận định và các đơn vị có nhu cầu tuyển người.

Biên tập viên:Hạ Vi