Giới thiệu kế hoạch phóng tàu vũ trũ Trung Quốc năm 2023: Cả năm sẽ thực hiện gần 70 lần phóng, bao gồm 2 tàu vũ trụ chở người

2023-01-19 14:55:21(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Ngày 18/1, Tập đoàn Khoa học công nghệ vũ trụ Trung Quốc công bố “Sách xanh về Hoạt động khoa học công nghệ vũ trụ Trung Quốc (năm 2022)”. Sách xanh cho biết, năm 2023, Trung Quốc có kế hoạch thực hiện gần 70 lần phóng lên vũ trụ, đưa lên vũ trụ hơn 200 thiết bị, hoàn thành 1 lần tàu vũ trụ chở hàng, 2 nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ chở người và 2 nhiệm vụ trở về trái đất; thúc đẩy toàn diện giai đoạn 4 công trình thám hiểm mặt trăng và công trình thám hiểm hành tinh.


Biên tập viên:Vũ Minh