Ngành chế tạo công nghệ cao Trung Quốc tiếp tục duy trì tăng trưởng cao tốc

2023-01-17 18:10:32(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/1, Trung Quốc công bố tình hình vận hành kinh tế quốc dân năm 2022. Trong đó, vốn đầu tư vào ngành chế tạo công nghệ cao, ngành dịch vụ công nghệ cao tiếp tục duy trì tăng trưởng cao tốc, lần lượt tăng 22,2% và 12,1% so với năm 2021. Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng Internet có quy mô lớn nhất, công nghệ tiên tiến nhất thế giới, Internet vạn vật công nghiệp đã hội nhập rộng rãi với kinh tế quốc dân.

Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ và đẩy nhanh phát triển ngành chế tạo công nghệ cao, đặc biệt là Internet kết nối vạn vật công nghiệp. Công nghệ sức khỏe thông minh, Internet trên xe ô tô, đồ gia dụng thông minh, Internet kết nối vạn vật công nghiệp, bảo vệ môi trường thông minh, nông nghiệp thông minh... sẽ thúc đẩy ứng dụng Internet kết nối vạn vật tăng trưởng kiểu bùng nổ, thay đổi sâu sắc hình thái các ngành công nghiệp truyền thống và lối sống.

Biên tập viên:Duy Hoa