Vọng gác trên Cố Cung

2023-01-16 15:42:08(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Vọng gác là một bộ phận trong thành trì Cố Cung Bắc Kinh, nó cùng với tường thành, cửa thành và sông bảo vệ thành là cơ sở hạ tầng phòng thủ của Hoàng Cung. Bốn vọng gác của Cố Cung đã kế thừa cách làm truyền thống biến hóa linh hoạt trong kiến trúc gỗ cổ đại Trung Quốc, chức năng sử dụng và hiệu quả trang trí đều kết hợp hết sức khéo léo tài tình, thể hiện nghệ thuật cao siêu và tài năng tuyệt vời của những người thợ cổ đại Trung Quốc.


Biên tập viên:Vũ Minh