“Sức mạnh Trung Quốc trong bối cảnh ứng phó dịch bệnh”: Câu chuyện về người làm công tác và tình nguyện viên trong cộng đồng dân cư

2023-01-16 15:55:58(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ở Trung Quốc, đảm bảo dân sinh là một khâu quan trọng tại nơi xuất hiện ca nhiễm. Làm tốt công tác cung ứng hàng nhật dụng, đảm bảo nhu cầu dân sinh, trọng trách này thường là do người làm công tác ở cơ sở và tình nguyện viên gánh vác.

Biên tập viên:Vũ Minh