“Sức mạnh Trung Quốc trong bối cảnh ứng phó dịch bệnh”: Câu chuyện về điều tra dịch tễ học

2023-01-16 15:53:47(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Có một nhóm người đặc biệt: Họ luôn là những người đến hiện trường ổ dịch, giao lưu trực tiếp với bệnh nhân, tìm kiếm các manh mối liên quan nguồn lây nhiễm, con đường lây nhiễm, vẽ rõ sơ đồ các chuỗi lây nhiễm. Họ là nhân viên điều tra dịch tễ học trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh.

Biên tập viên:Vũ Minh