Mỹ—quốc gia lây truyền các chủng vi-rút trầm trọng nhất nên công khai số liệu dịch bệnh!

2023-01-15 12:22:35(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hiện nay, biến thể XBB.1.5 đang lây lan nhanh chóng ở Mỹ, chiếm hơn 43% trong số các ca nhiễm, là biến thể vi-rút có đà lây lan nhanh nhất ở Mỹ. Theo thống kê của kho dữ liệu Sáng kiến toàn cầu chia sẻ dữ liệu bệnh cúm (GISAID), trong 3 năm qua, hầu như tất cả các chủng vi-rút của COVID-19 đều lây lan ở Mỹ. Vì sao Mỹ trở thành ổ dịch của các biến chủng vi-rút? Vì sao biến thể XBB.1.5 lây lan trên diện rộng ở Mỹ? Mỹ nên chia sẻ thông tin dịch bệnh và số liệu vi-rút với Tổ chức Y tế Thế giới và cộng đồng quốc tế một cách kịp thời, công khai và minh bạch. Toàn thế giới đều đang chờ Mỹ trả lời.

Phòng chống dịch bệnh đòi hỏi sự hợp tác của toàn cầu. Nếu phát hiện biến thể vi-rút mới, mỗi quốc gia đều có trách nhiệm và nghĩa vụ chia sẻ thông tin liên quan với Tổ chức Y tế Thế giới và cộng đồng quốc tế vào giờ đầu tiên, như vậy mới có thể tranh thủ thời gian cho khoa học. Về hoài nghi hợp lý của bên ngoài, Mỹ nên lập tức điều tra và kịp thời chia sẻ thông tin liên quan với cộng đồng quốc tế.

Trong 3 năm qua, các biến thể vi-rút lây lan ở Mỹ liên tiếp đột biến, Mỹ là “quốc gia lây truyền các chủng vi-rút trầm trọng nhất”. Một nguyên nhân quan trọng  đằng sau là Mỹ không công khai và không minh bạch trong thông tin dịch bệnh.

Trong 3 năm qua, cộng đồng quốc tế chỉ trích nhiều về Mỹ làm giả số liệu, không minh bạch. Chính vì Chính phủ Mỹ làm trò hề chính trị hóa dịch bệnh, giấu giếm, sửa đổi số liệu, dịch COVID-19 lây lan ở Mỹ, tác động trầm trọng đến tiến trình phòng chống dịch của toàn cầu. Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới xác định XBB.1.5 là “biến thể dễ lây lan nhất” trong các biến thể của Omicron, và cảnh báo có khả năng sẽ dẫn đến càng nhiều người bị nhiễm. Mỹ—quốc gia lây truyền các chủng vi-rút trầm trọng nhất nên công khai số liệu dịch bệnh, thế giới có quyền được biết sự thật.

Biên tập viên:Vũ Minh