Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đưa ra bố trí chiến lược về quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện

2023-01-12 11:19:22(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 9-10/1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 2, đưa ra bố trí chiến lược về việc kiên định bất di bất dịch thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Hội nghị nhấn mạnh đi sâu triển khai việc xây dựng tác phong liêm chính của Đảng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng, đi sâu thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của công tác giám sát và kiểm tra kỷ luật trên hành trình mới trong thời đại mới, cung cấp đảm bảo kiên cường cho việc khởi đầu tốt đẹp xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện.

Hội nghị lần này đưa ra bố trí về làm tốt công tác giám sát và kiểm tra kỷ cương, kỷ luật từ 8 phương diện, bao gồm xoay quanh việc thực hiện bố trí chiến lược của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc về tăng cường giám sát chính trị, thúc đẩy hoàn thiện hệ thống quy phạm chế độ tự mình cách mạng của Đảng, phát huy vai trò thanh kiếm sắc bén của tuần thị chính trị, tăng cường toàn diện xây dựng kỷ cương, kỷ luật của Đảng, kiên quyết đánh thắng cuộc đấu tranh lâu dài và cuộc chiến công kiên chống tham nhũng. Hội nghị nhấn mạnh đi sâu hợp tác quốc tế về chống tham nhũng, liên tục triển khai “hành động lưới trời” quan trọng nhằm vào phần tử hủ bại trốn ra nước ngoài, xây dựng nhất thể hóa cơ chế truy nã, phòng ngừa chạy trốn và truy hồi tang vật.

Biên tập viên:Thanh Đóa