Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Không ngừng nghỉ thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện

2023-01-10 12:07:22(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, cần phải không ngừng nghỉ thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện.

Ngày 9/1, Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đã khai mạc tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, tình hình trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng vẫn cam go và phức tạp. Cần phải kiên quyết nghiêm trị những kẻ không giữ mình, không kiềm chế, to gan làm bậy, kiên quyết kiểm tra xử lý các vụ tham nhũng đan xen giữa vấn đề chính trị và vấn đề kinh tế, kiên quyết phòng ngừa cán bộ lãnh đạo trở thành người đại diện và đại lý của lợi ích nhóm và nhóm quyền lực, kiên quyết xử lý vấn đề phá hoại sinh thái chính trị và môi trường phát triển kinh tế câu kết giữa chính quyền và doanh nhân, nguồn vốn thâm nhập vào lĩnh vực chính trị... Cần phải tiến hành chỉnh lý chuyên môn về vấn đề tham nhũng mang tính ngành nghề, tính hệ thống và tính vùng miền. Cần phải tăng cường cải cách và xây dựng chế độ cơ chế giám sát trong các lĩnh vực quan trọng, kiện toàn thể chế và cơ chế phòng chống tham nhũng nảy sinh và lan tràn.  

Biên tập viên:Kiều Quân