Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia tại kỳ họp bất thường

2023-01-10 15:04:59(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/1, kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa 12 Việt Nam đã bế mạc tại Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết  về “Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Theo “Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, từ năm 2031-2050, Việt Nam phấn đấu mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt từ 6,5% đến 7,5%. Đến năm 2050, GDP bình quân đầu người đạt 27.000 USD đến 32.000 USD theo giá hiện hành.

Ngày 5/1, qua biểu quyết, Quốc hội Việt Nam bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  Trần Hồng Hà và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ từ năm 2021-2026, thay cho các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị miễn nhiệm. 

Biên tập viên:Thu Nguyệt