98,7% trạm y tế xã, thị trấn và trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng trên cả nước Trung Quốc đã mở phòng khám sốt

2023-01-08 15:31:29(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên ngày 7/1 từ cuộc họp báo của Cơ chế Công tác phối hợp phòng chống dịch COVID-19 Quốc vụ viện Trung Quốc được biết, 98,7% trạm y tế xã, thị trấn và trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng trên cả nước Trung Quốc hiện đã mở phòng khám sốt, số bệnh nhân điều trị tại các phòng khám sốt ở cơ sở chiếm 60% tổng số bệnh nhân điều trị tại phòng khám sốt cả nước, các cơ quan y tế ở cơ sở đã phát huy vai trò phòng tuyến đi trước đón đầu.

Biên tập viên:Kiều Quân