Thăm thực địa Khu công nghiệp khoa học-kỹ thuật Foxconn ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam Trung Quốc

2023-01-08 16:08:13(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Thăm thực địa Khu công nghiệp khoa học-kỹ thuật Foxconn ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam Trung Quốc

Biên tập viên:Kiều Quân