Trung Quốc năm nay sẽ trù bị khởi động tổng điều tra văn vật toàn quốc lần thứ tư

2023-01-06 11:39:59(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/1, phóng viên từ Hội nghị Cục trưởng văn vật toàn quốc Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh được biết, Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc sẽ khởi động tổng điều tra văn vật toàn quốc lần thứ tư vào năm 2023, dự kiến dùng từ 3 - 4 năm để nắm bắt toàn diện tình hình số lượng, phân bố, đặc trưng, hiện trạng bảo tồn, tình hình môi trường, v.v., của các di tích lịch sử, xây dựng danh sách di tích lịch sử cấp quốc gia, cung cấp căn cứ cho nắm rõ tài nguyên văn vật Trung Quốc và xây dựng một cách khoa học chính sách bảo vệ văn vật.

Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc cho biết, tổng điều tra văn vật toàn quốc lần thứ ba được khởi động vào năm 2007, diễn ra trong 5 năm. Cả thảy đã đăng ký gần 770 nghìn di tích lịch sử, trong đó có hơn 530 nghìn di tích mới phát hiện.

Biên tập viên:Hạ Vi