Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế một lần nữa ra báo cáo về vấn đề xử lý nước thải hạt nhân Phư-cư-si-ma

2023-01-05 11:49:42(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế công bố báo cáo đánh giá lần thứ 3 về công tác kỹ thuật trong vấn đề xử lý nước thải hạt nhân Phư-cư-si-ma Nhật Bản. Ngày 4/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, báo cáo hữu quan một lần nữa cho thấy, cộng đồng quốc tế quan ngại về tính chính xác của số liệu nước thải hạt nhân Phư-cư-si-ma, tính hiệu quả của thiết bị làm sạch, tính không xác định của ảnh hưởng môi trường, điều này hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Người Phát ngôn Mao Ninh cho biết, xả nước thải xuống biển tuyệt đối không phải là việc riêng của Nhật Bản. Trung Quốc một lần nữa hối thúc Nhật Bản coi trọng yêu cầu chính đáng và hợp lý của cộng đồng quốc tế, hiệp thương đầy đủ với các nước láng giềng và đảo quốc Thái Bình Dương có cùng chung lợi ích cũng như các cơ quan quốc tế, xử lý nước thải hạt nhân bằng phương thức công khai, minh bạch, khoa học, an toàn, đồng thời tiếp nhận giám sát nghiêm khắc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Biên tập viên:Hạ Vi