Điều tra dân ý: 65% người dân Anh ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý việc tái gia nhập EU

2023-01-03 14:10:13(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trang điện tử tờ “Báo Độc lập” của Anh mới đây đưa tin cho biết, một bản điều tra dân ý cho thấy, sau 2 năm nước Anh rời khỏi EU, gần 2/3 người dân Anh ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý việc tái gia nhập EU.

Điều tra cho thấy, có 54% số người cho rằng việc nước Anh “rời khỏi EU” là quyết định sai lầm, cao hơn 46% của một năm trước. Có 56% số người được hỏi cho rằng việc “rời khỏi EU” khiến kinh tế Anh xấu đi, cao hơn 44% của một năm trước. Trong khi đó tỷ lệ số người cho rằng “rời khỏi EU” làm suy yếu tầm ảnh hưởng toàn cầu của nước Anh, khiến năng lực kiểm soát biên giới của Anh càng tồi tệ đã tăng lên 50%.


Biên tập viên:Hạ Vi