Dung Dung

Học giả Xin-ga-po cho biết kinh tế Trung Quốc có nhiều lợi thế về các mặt

20-03-2022 16:16:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Học giả Xin-ga-po cho biết kinh tế Trung Quốc có nhiều lợi thế về các mặt_fororder_11

Theo tin Tân Hoa xã: Trưởng phòng Nghiên cứu khu vực Trung Quốc Đại lục của Ngân hàng Hoa Kiều Xin-ga-po Tạ Đống Minh cho biết, kinh tế Trung Quốc có nhiều lợi thế như không gian chính sách rộng lớn, v.v.

Ông Tạ Đống Minh cho biết, Trung Quốc hiện có không gian chính sách rộng lớn để ứng phó nhiều sức ép như cú sốc nguồn cung, v.v. Đây là lợi thế của nền kinh tế Trung Quốc về mặt thực thi, có thể giảm tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Năng lượng mới triển vọng ​​sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc, và sự phát triển chất lượng cao của các ngành liên quan sẽ tiếp tục được duy trì. Trung Quốc đã đứng đầu thế giới trong một số lĩnh vực liên quan, tin tưởng rằng điều này cũng sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế Trung Quốc.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập