Duy Hoa

Nông dân Trung Quốc gieo cấy vụ Xuân

17-03-2022 12:04:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Xuân về, vạn vật bừng sức sống, mọi người lại chào đón hy vọng. Nông dân Trung Quốc siêng năng, cần cù bắt đầu cày cấy vụ Xuân. Dưới sự trợ giúp của máy móc và công nghệ, họ đang làm ruộng đất tái hiện màu xanh sau mùa Đông lạnh giá.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập