Vũ Minh

Trung Quốc cử đội y tế Y học cổ truyền Trung Quốc viện trợ nước ngoài đầu tiên đến Cam-pu-chia thực hiện nhiệm vụ y tế

13-03-2022 15:42:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc cử đội y tế Y học cổ truyền Trung Quốc viện trợ nước ngoài đầu tiên đến Cam-pu-chia thực hiện nhiệm vụ y tế_fororder_0fa192fc18824c26a42ef35764e31588

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/1, Trung Quốc và Cam-pu-chia ký kết hiệp định, theo hiệp định, Cục Quản lý Trung y dược nhà nước Trung Quốc cử một đội y tế chống dịch bằng y học Trung Quốc với các bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc là chủ chốt đến Cam-pu-chia thực hiện nhiệm vụ viện trợ y tế, thời gian viện trợ trong một năm, đây là đội y tế y học cổ truyền Trung Quốc viện trợ nước ngoài đầu tiên do Trung Quốc cử đi.

Trung Quốc cử đội y tế Y học cổ truyền Trung Quốc viện trợ nước ngoài đầu tiên đến Cam-pu-chia thực hiện nhiệm vụ y tế_fororder_a40970240d7f413bbcda7837a0f07bee

Trong thời gian qua, nhóm tiền trạm chống dịch bằng y học cổ truyền Trung Quốc đang tìm hiểu tình hình dịch bệnh và y dược, y tế địa phương. Chủ nhiệm Văn phòng Hợp tác và giao lưu quốc tế Bệnh viện Tây Uyển thuộc Viện Khoa học Trung Y Trung Quốc Từ Phong nói: “Chúng tôi thông qua các phương thức như tổ chức khám bệnh miễn phí, khám bệnh lưu động, giảng dạy, đào tạo và mở chuyên trang trên truyền thông địa phương, phổ biến kiến thức văn hóa dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe của y học cổ truyền Trung Quốc. ”

Phó Viện trưởng Bệnh viện Tây Uyển thuộc Viện Khoa học Trung Y Trung Quốc Từ Phượng Cần cho biết, hiện nay Trung y dược phát huy vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của Cam-pu-chia, cư dân địa phương Cam-pu-chia lựa chọn điều trị bằng thuốc cổ truyền Trung Quốc khi bị nhiễm Covid-19.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập