Mẫn Linh

Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc: Trừng trị nghiêm khắc các tội phạm xâm hại tình dục, mua bán phụ nữ và trẻ em

08-03-2022 14:52:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc: Trừng trị nghiêm khắc các tội phạm xâm hại tình dục, mua bán phụ nữ và trẻ em_fororder_4

Theo tin Đài chúng tôi: Báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc công bố ngày 8/3 cho biết, năm 2022, tòa án Trung Quốc cần trừng trị nghiêm khắc các tội phạm như xâm hại tình dục, mua bán phụ nữ và trẻ em, tăng cường bảo đảm pháp lý đối với những phụ nữ và trẻ em bị buôn bán.

Bố trí công tác năm 2022, báo cáo tiếp tục nêu rõ cần bảo đảm quyền và lợi ích an sinh xã hội. Xử lý thỏa đáng các vụ án liên quan an sinh xã hội gồm giáo dục, việc làm, y tế, hôn nhân, gia đình....

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập