Kiều Quân

Thực tế và linh hoạt-Truyền thông nước ngoài đã giải thích Báo cáo công tác Chính phủ năm nay của Trung Quốc như vậy

07-03-2022 14:19:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thực tế và linh hoạt-Truyền thông nước ngoài đã giải thích Báo cáo công tác Chính phủ năm nay của Trung Quốc như vậy_fororder_D-000635

Theo tin Đài chúng tôi: Hai kỳ họp mỗi năm một lần được các phương tiện truyền thông nước ngoài coi như là cửa sổ quan trọng quan sát Trung Quốc. Trong đó, Báo cáo công tác Chính phủ càng được quan tâm. Năm nay sự phát triển của Trung Quốc đối mặt với các thách thức và rủi ro tăng rõ rệt. Hãng Bloomberg chú ý đến, trong Báo cáo công tác Chính phủ đề xuất cần thành lập Quỹ bảo đảm ổn định tài chính, tiếp tục ổn định giá nhà, v.v..

Tờ “Bưu điện Oa-sinh-tơn” đưa tin cho biết, so với Thông điệp Liên bang của Mỹ có nhiều nội dung liên quan tới tình hình U-crai-na, Báo cáo công tác Chính phủ của Trung Quốc “hướng tầm ngắm vào kinh tế, phúc lợi xã hội và các công việc trong nước”.

Hãng Roi-tơ chú ý đến Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực cân bằng việc thực hiện mục tiêu “các-bon kép” và ổn định kinh tế.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập