Hải Vân

Người phát ngôn báo chí Kỳ họp thứ 5 Chính hiệp Trung Quốc khóa 13 Quách Vệ Dân: Chính hiệp nhân dân là sự sắp xếp chế độ quan trọng trong phát triển dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình

04-03-2022 14:52:14(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Người phát ngôn báo chí Kỳ họp thứ 5 Chính hiệp Trung Quốc khóa 13 Quách Vệ Dân: Chính hiệp nhân dân là sự sắp xếp chế độ quan trọng trong phát triển dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình_fororder_chinhhiep

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/3, Kỳ họp thứ 5 Chính hiệp Trung Quốc khóa 13 tổ chức buổi họp báo đầu tiên. Người phát ngôn báo chí Kỳ họp thứ 5 Chính hiệp Trung Quốc khóa 13 Quách Vệ Dân cho biết, năm 2021, trước tình hình quốc tế và trong nước phức tạp, Chính hiệp toàn quốc và Ủy ban Thường vụ Chính hiệp nghiêm chỉnh thực thi chức trách của mình, đóng góp ý kiến và kiến nghị và gắn kết nhận thức chung thu được thành quả rõ rệt, có nhiều điểm sáng, phát huy hữu hiệu vai trò của cơ quan hiệp thương chuyên môn, đã có sự đóng góp mới cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

Người phát ngôn Quách Vệ Dân cho biết, là kênh quan trọng và cơ chế hiệp thương chuyên môn của dân chủ hiệp thương xã hội chủ nghĩa, Chính hiệp nhân dân là sự sắp xếp chế độ quan trọng phát triển dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập