Hải Vân

Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện công bố sách trắng “Phát triển sự nghiệp thể thao và đảm bảo quyền lợi của người khuyết tật Trung Quốc”

03-03-2022 13:10:37(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện công bố sách trắng “Phát triển sự nghiệp thể thao và đảm bảo quyền lợi của người khuyết tật Trung Quốc”_fororder_sach

Theo Tân Hoa xã: Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 3/3 công bố sách trắng “Phát triển sự nghiệp thể thao và đảm bảo quyền lợi của người khuyết tật Trung Quốc”.

Sách Trắng nêu rõ, Trung Quốc đưa thể thao rèn luyện và hồi phục sức khỏe của người khuyết tật làm bộ phận cấu thành quan trọng của chiến lược quốc gia như thực hiện toàn dân rèn luyện sức khỏe, Trung Quốc khỏe mạnh, nước mạnh về thể thao, v.v. hoạt động thể thao mang tính quần chúng người khuyết tật được triển khai rộng rãi, dịch vụ thể thao rèn luyện và hồi phục sức khỏe người khuyết tật không ngừng được cải thiện.

Sách Trắng nhấn mạnh, Trung Quốc tham gia công việc thể thao người khuyết tật quốc tế toàn diện, không ngừng tăng cường giao lưu hợp tác với các nước và tổ chức người khuyết tật quốc tế.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập