Hải Vân

Kỳ họp thứ 5 Chính Hiệp Trung Quốc khóa 13 sẽ khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào 3 giờ chiều 4/3

03-03-2022 17:17:02(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Kỳ họp thứ 5 Chính Hiệp Trung Quốc khóa 13 sẽ khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào 3 giờ chiều 4/3_fororder_kyhop2

Theo tin Đài chúng tôi: 3 giờ chiều 3/3, Kỳ họp thứ 5 Chính Hiệp Trung Quốc khóa 13 tổ chức họp báo, người phát ngôn Báo chí kỳ họp Quách Vệ Dân cho biết, kỳ họp thứ 5 Chính Hiệp Trung Quốc khóa 13 sẽ khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào lúc 3 giờ chiều 4/3, bế mạc vào sáng 10/3, làm việc trong 6 ngày.

Chương trình nghị sự chính của kỳ họp là: lắng nghe và xem xét Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính Hiệp toàn quốc và Báo cáo về tình hình công tác đề án; dự thính Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13, lắng nghe và thảo luận Báo cáo công tác chính phủ và báo cáo liên quan khác; xem xét thông qua nghị quyết và báo cáo như nghị quyết chính trị Kỳ họp thứ 5 Chính Hiệp Trung Quốc khóa 13 v.v.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập