Hạ Vi

15 bộ ngành in và phát hành “Quy hoạch sức khỏe người cao tuổi trong ‘Quy hoạch 5 năm lần thứ 14’”

02-03-2022 11:01:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

15 bộ ngành in và phát hành “Quy hoạch sức khỏe người cao tuổi trong ‘Quy hoạch 5 năm lần thứ 14’”_fororder_微信图片_20220302110053

Theo Tân Hoa xã: 15 bộ ngành trong đó có Ủy ban Y tế và Sức khỏe Nhà nước Trung Quốc mới đây phối hợp công bố “Quy hoạch sức khỏe người cao tuổi trong ‘Quy hoạch 5 năm lần thứ 14’”, đưa ra 9 nhiệm vụ như hoàn thiện hệ thống phục vụ dự phòng và bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần.

Quy hoạch đề xuất, hoàn thiện hệ thống phục vụ dự phòng và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi. Triển khai công tác dự phòng và can thiệp mất năng lực sống, giảm thiểu và làm chậm thời gian mất năng lực sống cho người cao tuổi. Thực thi hành động dự phòng và điều trị bệnh Alzheimer cho người cao tuổi, đặt ra “Chương trình hành động quốc gia về ứng phó bệnh Alzheimer”. Tăng cường xây dựng môi trường không chướng ngại và cải tạo nhà ở thích hợp cho người cao tuổi. Quy hoạch nhấn mạnh, lấy phục vụ mang tính liên tục làm trọng tâm, nâng cao trình độ dịch vụ y tế cho người cao tuổi.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập