Nam Dương

Trung Quốc lập kỷ lục mới về phóng nhiều vệ tinh bằng một tên lửa, phóng thành công 22 vệ tinh gồm Vệ tinh 01 Thái Cảnh III

28-02-2022 11:24:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc lập kỷ lục mới về phóng nhiều vệ tinh bằng một tên lửa, phóng thành công 22 vệ tinh gồm Vệ tinh 01 Thái Cảnh III_fororder_01taijing

  Theo Tân Hoa xã: Vào hồi 11h06 ngày 27/2, Trung Quốc phóng thành công 22 vệ tinh bằng tên lửa đẩy Trường Chính 8 tại Bãi phóng Văn Xương, Trung Quốc, lập kỷ lục phóng nhiều vệ tinh bằng một tên lửa.

  Trung Quốc lập kỷ lục mới về phóng nhiều vệ tinh bằng một tên lửa, phóng thành công 22 vệ tinh gồm Vệ tinh 01 Thái Cảnh III_fororder_01taijing1

22 vệ tinh này chủ yếu dùng để cung cấp dịch vụ thông tin viễn thám thương mại, giám sát môi trường biển, phòng cháy chữa cháy rừng, v.v.

Nhiệm vụ lần này là cuộc phóng lần thứ 409 của tên lửa đẩy Trường Chinh.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập