Thanh Đóa

Hơn 10 nghìn phóng viên Trung Quốc và nước ngoài tích cực đưa tin về Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh

16-02-2022 14:11:00(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Việc phổ biến Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh trên thế giới không thể tách rời việc phỏng vấn và đưa tin của các phóng viên Trung Quốc và nước ngoài. Số liệu cho thấy, kể từ khi khai mạc đến nay, Trung tâm báo chí Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh đã đón tiếp hơn 10 nghìn phóng viên Trung Quốc và nước ngoài, các tình nguyện viên túc trực 24/24 cung cấp các dịch vụ như giao thông, đăng ký, phiên dịch. Các cơ quan báo chí Trung Quốc và nước ngoài tích cực đổi mới công nghệ tiếp sóng, xử lý và phát sóng thông tin, xây dựng hệ thống tiếp sóng đa dạng, đổi mới hình thức phát sóng thông qua công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm cảm của khán giả.

Hơn 10 nghìn phóng viên Trung Quốc và nước ngoài tích cực đưa tin về Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh_fororder_20220110144331_1908

Hơn 10 nghìn phóng viên Trung Quốc và nước ngoài tích cực đưa tin về Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh_fororder_20220110150446_6481

Hơn 10 nghìn phóng viên Trung Quốc và nước ngoài tích cực đưa tin về Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh_fororder_20220110144331_8122

Hơn 10 nghìn phóng viên Trung Quốc và nước ngoài tích cực đưa tin về Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh_fororder_20220110145106_8322

Hơn 10 nghìn phóng viên Trung Quốc và nước ngoài tích cực đưa tin về Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh_fororder_20220110144402_9786

 

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập